آخرین اخبار مدارس


29 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

12 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

29 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

17 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

17 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

16 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

09 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

08 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

افتاب در حجاب

سید مهدی شجاعی

داستان دینی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

باغ مخفی

هاچسن برنت

رمان

دبستان دخترانه سما

درخت بخشنده

شل سیلوراستاین

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پایی که جا ماند

سید ناصر حسینی پور

جنگ ایران و عراق

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مقام پدر و مادر در اسلام

زین العابدین احمدی

اخلاقی - اجتماعی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

افتاب مهربانی

میترا صادقی

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

وحشت در اعماق

رابرت لانس استاین

ماجراجوئی

دبستان دخترانه سما

سرگرمی های قرآنی (در ۲ جلد)

سرگرمی های قرآنی (در ۲ جلد)

0

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ارش

مرجان فولادوند

حکایت

دبستان دخترانه سما

داستانک‌های خرگوش حکیم

محمدهادی محمدی

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نقش زنان در نهضت انقلاب اسلامی

ساسان طهماسبی کهیانی

تاریخ انقلاب اسلامی

دبستان دخترانه سما

درختی که بال در اورد

مجید ملا محمدی

داستان مذهبی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

شیدا نعیمی

مسابقه: شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا صفری

مسابقه: عکاسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

فاطمه وطن پرست

مسابقه: نجات تخم مرغ

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مریم صابری

مسابقه: تفسیر طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

یگانه حاج منشی

مسابقه: طرح قدس تفسیر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

سیده فاطمه گوهری فرد

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

مهتاب عزیزی

مسابقه: نقاشی (جشنواره نوجوان سالم)

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه شهری

مسابقه: مشاعره

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هانیه زمانی

مسابقه: معرق کاری -چوب

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مریم سلیمانی

مسابقه: قرائت قرآن طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مریم سلیمانی

مسابقه: طرح قدس قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

حوریا نوروزی فرد

مسابقه: تواشیح

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه رحبلو

1384/02/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الهام يوسفي

1382/02/25

دبستان دخترانه سما گنبد

ديانا يازرلو

1387/02/29

دبستان دخترانه سما گنبد

نفيسه بازيار

1389/02/23

دبستان دخترانه سما گنبد

فاطمه ملكان

1388/02/23

دبستان دخترانه سما

مريم قره خاني

1386/02/25

دبستان دخترانه سما

هليا شهمرادي

1386/02/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

كيميا هاشمي رشولنلوئي

1383/02/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

دنيا سليماني شيره جيني

1380/02/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

نگين عجم نژاد

1381/02/26

دبستان دخترانه سما

حديثه گيلكي

1389/02/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

پرنيا قره زاده دوجي

1384/02/25

دبستان دخترانه سما

دينا بذرافشان

1387/02/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا غفاري توران

1384/02/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

زهرا كريمي مقدم

1384/02/31

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

تينا هيوه چي

1382/02/30