آخرین اخبار مدارس


12 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

29 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

17 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

17 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

16 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

09 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

08 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

04 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

داستانک‌های خرگوش حکیم

محمدهادی محمدی

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیارات دور

یان گراهام

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

آخرین بازمانده

مسلم ناصری , نقاش: مرتضی امین

داستانهای مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ارش

مرجان فولادوند

حکایت

دبستان دخترانه سما گنبد

کودک خوش بین

مارتین ای. پی. سلیگمن،کارن را

ایمن ساختن کودکان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ان روز در کنار تو

دکتر محسن پرویز

خاطره

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بی بال پریدن

قیصر امین پور

نثر ادبی

دبستان دخترانه سما

قصه های عاشورائی

فریبا کلهر

امام حسین

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

باغ مخفی

هاچسن برنت

رمان

دبستان دخترانه سما

به كبوتر اجازه نده اتوبوس براند .

مو ويلمز

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مثل چشم های بابا

راضیه دهقانی سلماسی

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نقش زنان در نهضت انقلاب اسلامی

ساسان طهماسبی کهیانی

تاریخ انقلاب اسلامی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

حوریا نوروزی فرد

مسابقه: تواشیح

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه بای

مسابقه: طرح قدس قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

فاطمه خسروی

مسابقه: نقاشی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه شهری

مسابقه: مشاعره

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

یگانه حاج میشی

مسابقه: تفسیر سوره لقمان

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبینا مسعودی

مسابقه: نوازندگی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

نرگس اسلامی

مسابقه: تواشیح

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه غفاری

مسابقه: طرح قدس قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

مهدخت چنگیزی

مسابقه: تواشیح

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه علی احمد

مسابقه: کتاب خوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

شیدا نعیمی

مسابقه: شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

سما زنجیری

مسابقه: تواشیح

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

حنانه مجيدي

1384/01/01

دبستان دخترانه سما

مهسا عرب عامري

1385/01/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

هانيه ذورقي شفاي

1380/01/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رقيه صادق لو

1382/01/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه سادات ميري

1381/01/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

نسترن راهبي

1381/01/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

سما زنجيري

1382/01/02

دبستان دخترانه سما

مهسا شاملو

1386/01/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهديس فدائي

1382/01/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

فاطمه نيك بخت

1380/01/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

فاطمه وطن پرست قلعه جوقي

1380/01/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبينا صالح فروزنده

1384/01/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

اسرا نوراني افشار

1384/01/06

دبستان دخترانه سما گنبد

مهسا عرب عامري

1385/01/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ندا ربيبي

1382/01/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حنانه غفاري توران

1383/01/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پگاه صادقلو

1382/01/01