آخرین اخبار مدارس


12 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

31 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

29 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

28 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

28 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

26 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

25 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

16 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دختری با روبان سفید

مژگان کلهر

رمان

دبستان دخترانه سما

داستانک‌های خرگوش حکیم

محمدهادی محمدی

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دختر کبریت فروش

مانس کریستین اندرسن

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

وحشت در اعماق

رابرت لانس استاین

ماجراجوئی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

باغ مخفی

هاچسن برنت

رمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هجوم

احمد دهقان

خاطره

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

افتاب مهربانی

میترا صادقی

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آن بیست و سه نفر

احمد یوسف زاده

جنگ ایران و عراق

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

افتاب مهربانی

میترا صادقی

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خوابی پر از شکوفه و شاپرک

مجید ملا محمدی

داستان

دبستان دخترانه سما

هستی

فرهاد حسن زاده

رمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پایی که جا ماند

سید ناصر حسینی پور

جنگ ایران و عراق

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهراصادقلو

مسابقه: پرتاب وزنه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه نجفی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سارا حبیبی نوده

مسابقه: داستان نویسی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سیده شهربانو حسینی

مسابقه: جشنواره برتر تدریس

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

الینا صالحی پور

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آرام میرعرب رضی

مسابقه: والیبال دختران

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کوثر صادقلو

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ساجده بای

مسابقه: دوی 100متر

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

مائده عزیزی

مسابقه: کاراته

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه عجم

مسابقه: والیبال دختران

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

پروین یازرلو

مسابقه: اسکیت

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

سارا منصوری

مسابقه: والیبال دختران

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محدثه رضائي كوشكي

1384/04/27

دبستان دخترانه سما

نغمه مشايي

1386/04/31

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگين حبيبي نوده

1380/04/23

دبستان دخترانه سما

زهرا عرب عامري

1389/04/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اسما محمودي

1384/04/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

صبا صافي

1385/04/31

دبستان دخترانه سما

سارينا كوهساريان

1386/04/28