آخرین اخبار مدارس


12 دیدبیرستان دوره اول دخترانه

12 دیدبیرستان دوره اول دخترانه

31 اردیبهشتدبستان دخترانه

29 اردیبهشتدبستان دخترانه

28 اردیبهشتدبستان دخترانه

26 اردیبهشتدبستان دخترانه

25 اردیبهشتدبستان دخترانه

16 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

دختر کبریت فروش

مانس کریستین اندرسن

رمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه

بی بال پریدن

قیصر امین پور

نثر ادبی

دبیرستان دوره اول دخترانه

افتاب در حجاب

سید مهدی شجاعی

داستان دینی

دبیرستان دوره اول دخترانه

حکایت های کمال

محمد میرکیانی

حکایت

دبستان دخترانه

داوود

حسین فتاحی

داستان حضرت داوود

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دختران و زنان با هوش هرگز تسلیم نمی شوند

خانم اوته اوهارت - روانشناس ال

تحلیل رفتارهای زنان

دبیرستان دوره دوم دخترانه

آن بیست و سه نفر

احمد یوسف زاده

جنگ ایران و عراق

دبیرستان دوره دوم دخترانه

وحشت در اعماق

رابرت لارنس استاین

اکتشافات زیر دریایی

دبیرستان دوره اول دخترانه

مهربانم سلام

ماه منیر کهباسی

رمان

دبستان دخترانه

درخت بخشنده

شل سیلوراستاین

داستان

دبستان دخترانه

مثل کبوتر مثل قو

سید محمد مهاجرانی

مسائل دینی

دبیرستان دوره اول دخترانه

دختری با روبان سفید

مژگان کلهر

رمان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه

سارامنصوری

مسابقه: نمایش عروسکی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

زهرا حکم آبادی

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

سارا منصوری

مسابقه: شنا

رتبه: سوم

دبستان دخترانه

ریحانه گلچین

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

نازنین زهرا میرعرب

مسابقه: جشنواره جابربی حیان

رتبه: سوم

دبستان دخترانه

نازنین زهرا میرعرب

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان دخترانه

زینب عجم

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه

ساجده برزمینی

مسابقه: نمایش عروسکی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

یاسمین کوهساری

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

ستایش هدایتی

مسابقه: نمایش عروسکی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

نگین سعیدی

مسابقه: پاستل

رتبه: اول

دبستان دخترانه

زینب نجف زاده

مسابقه: جشنواره جابربی حیان

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

حنانه كوهستاني

1390/05/19

دبستان دخترانه

نازنين غفران مشمول

1386/05/22

دبیرستان دوره اول دخترانه

زهره ميرحسيني

1386/05/17

دبیرستان دوره اول دخترانه

مهديه خلقي

1385/05/21

دبستان دخترانه

عارفه غفران مشمول

1388/05/16

دبیرستان دوره اول دخترانه

سيده ثمين حسيني

1384/05/22

دبستان دخترانه

ثنا احمدي قزلوق

1393/05/22

دبیرستان دوره اول دخترانه

زهرا ميرحسيني

1386/05/17

دبستان دخترانه

هستي سادات ميرجعفري

1393/05/16

دبیرستان دوره دوم دخترانه

فاطمه سميعي

1381/05/19

دبستان دخترانه

حديثه سعيدي

1391/05/19

دبستان دخترانه

نيكي سادات حسيني

1389/05/22

دبستان دخترانه

مهديس دونلو

1391/05/17

دبستان دخترانه

ستيا جهان بخش

1393/05/18

دبیرستان دوره اول دخترانه

مژده زماني

1384/05/19

دبستان دخترانه

ساره وظيفه خواه

1392/05/19

دبستان دخترانه

آرام اقبال

1393/05/22