آخرین اخبار مدارس


31 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

28 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

29 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

28 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

26 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

25 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

16 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

16 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

13 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرزند ایران

دکتر میرجلال الدین کزازی

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

اعتصاب رنگ ها

نوشته خسرويحيايي ,بانقاشي فوزي

رنگ داستان ادبيات نو

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیارات دور

یان گراهام

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

از مدینه تا مدینه

محمد مهدی تاج لنگرودی

روایت واقع کربلا

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

افتاب در حجاب

سید مهدی شجاعی

داستان دینی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

وحشت در اعماق

رابرت لارنس استاین

اکتشافات زیر دریایی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نماز و روزه ازدیدگاه علمی

مهسا سادات شریفی

اثبات همسویی علم و دین

دبستان دخترانه سما گنبد

وقتی که فرزندان باهوش نمره های کم می گیرند!

دکتر سیلویا ریم

کم آموزی تحصیلی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پنجه ببر

احمد عربلو

خاطره

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خون خدا

مهدی قزلی

داستان دینی

دبستان دخترانه سما

داستانک‌های خرگوش حکیم

محمدهادی محمدی

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

افتاب مهربانی

میترا صادقی

داستان

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

صبا صمدي

1381/07/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

معصومه سرگزي

1382/07/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

صبا سادين

1381/07/25