آخرین اخبار مدارس


12 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

31 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

29 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

28 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

28 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

26 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

25 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

16 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دختری با روبان سفید

مژگان کلهر

رمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیارات دور

یان گراهام

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

داستانهای زیبا و اخلاقی

علیرضا کربندی

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

علم در عمل2 -شیمی

رابرت دبیلیووود

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حکایت های کمال

محمد میرکیانی

حکایت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بی بال پریدن

قیصر امین پور

نثر ادبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

افتاب مهربانی

میترا صادقی

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

علم در عمل5-جانورشناسی

رابرت دبیلیووود

علمی

دبستان دخترانه سما

دختران و اینترنت

شارون سینریچ

آموزشی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ستارگان وکهکشان ها

یان گراهام

ستارگان و کهکشان ها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

همگام با مردم در انقلاب اسلامی

سید محمد هاشم پور یزدان پرست

تاریخ

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ارش

مرجان فولادوند

حکایت

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

ستایش شهریاری

مسابقه: بدمینتون

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سپیده رهبرزاع

مسابقه: شنا

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

سارا صیادی

مسابقه: مربی نمونه بهداشت

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زهرا سادات کریمی

مسابقه: مقاله نویسی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

عسل کمالی وطن

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زهره میرحسینی

مسابقه: نقاشی نوجوان سالم

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ثنا صادق پور

مسابقه: روانخوانی طرح پرلز

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سپیده سدیدی

مسابقه: آبرنگ

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مرضیه شوشتری

مسابقه: معلم نمونه

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ساجده بای

مسابقه: دوی 100متر

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

مائده عزیزی

مسابقه: کاراته

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

آرام میرعرب رضی

مسابقه: والیبال دختران

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه غفاري توران

1379/10/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه سرگزي

1381/10/26

دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا

1389/10/29

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نازنين قاسمي نيا

1381/10/30

دبستان دخترانه سما

ثنا غلامي

1389/10/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهديه ده مرده

1380/10/27

دبستان دخترانه سما

آتنا ميرحسيني

1384/10/29

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا غفاري توران

1379/10/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه علي احمد

1379/10/24