آخرین اخبار مدارس


29 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

12 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

29 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

17 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

17 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

16 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

09 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

08 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حکایت های کمال

محمد میرکیانی

حکایت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مثل چشم های بابا

راضیه دهقانی سلماسی

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نقش زنان در نهضت انقلاب اسلامی

ساسان طهماسبی کهیانی

تاریخ انقلاب اسلامی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ان روز در کنار تو

دکتر محسن پرویز

خاطره

دبستان دخترانه سما گنبد

کودک خوش بین

مارتین ای. پی. سلیگمن،کارن را

ایمن ساختن کودکان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ستارگان وکهکشان ها

یان گراهام

ستارگان و کهکشان ها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

همگام با مردم در انقلاب اسلامی

سید محمد هاشم پور یزدان پرست

تاریخ

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مقام پدر و مادر در اسلام

زین العابدین احمدی

اخلاقی - اجتماعی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

باغ مخفی

هاچسن برنت

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نجوم بدون تلسکوپ

محمدحسن نامی و علیرضا عباسی

علمی

دبستان دخترانه سما

مثل کبوتر مثل قو

سید محمد مهاجرانی

مسائل دینی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهربانم سلام

ماه منیر کهباسی

رمان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه محمد بیکی

مسابقه: طراحی با مداد

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه شهری

مسابقه: مشاعره

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه شهری

مسابقه: سعدی شناسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبینا مسعودی

مسابقه: گیتار

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

یگانه حاج میشی

مسابقه: طرح قدس تفسیر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

حوریا نوروزی فرد

مسابقه: تواشیح

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مریم سلیمانی

مسابقه: طرح قدس قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

نرگس اسلامی

مسابقه: تواشیح

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم سما

مسابقه: دسرود همگانی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه سمیعی

مسابقه: طرح قدس تفسیر

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبینا مسعودی

مسابقه: گیتارنوازندگی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شقایق بای

مسابقه: نساجی وبافت -جاجیم بافی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

روزان رزاقي

1384/06/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بيتا كوهساري

1384/06/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سپيده پهلوان

1382/06/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

پارميدا خسروي

1382/06/29

دبستان دخترانه سما

هلياسادات حسيني نوده

1385/06/31

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

الهه شكاري

1380/06/31

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

آيدا سيدكلاته

1381/06/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

نرگس ظاهرحسني

1384/06/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا هدايتي كرد

1383/06/27

دبستان دخترانه سما

آيسا عجم

1385/06/31

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

ياسمين مرشدي

1382/06/30