آخرین اخبار مدارس


20 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

20 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

19 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

18 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

12 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

22 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

18 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

19 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

16 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اخرین راز شاد زیستن

اندرو ماتیوز

شاد زیستن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مقام پدر و مادر در اسلام

زین العابدین احمدی

اخلاقی - اجتماعی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حکایت های کمال

محمد میرکیانی

حکایت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نقش زنان در نهضت انقلاب اسلامی

ساسان طهماسبی کهیانی

تاریخ انقلاب اسلامی

دبستان دخترانه سما

مثل کبوتر مثل قو

سید محمد مهاجرانی

مسائل دینی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

افتاب مهربانی

میترا صادقی

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پنجه ببر

احمد عربلو

خاطره

دبستان دخترانه سما

سرگرمی های قرآنی (در ۲ جلد)

سرگرمی های قرآنی (در ۲ جلد)

0

دبستان دخترانه سما

هستی

فرهاد حسن زاده

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خون خدا

مهدی قزلی

داستان دینی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الوقایع و الحوادث

محمد باقر ملبوبی

حوادث مهم ماه محرم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بی بال پریدن

قیصر امین پور

نثر ادبی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه بای

مسابقه: طرح قدس

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه جهانتیغ

مسابقه: روخوانی و روانخوانی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

صبا آقایی

مسابقه: روخوانی و روانخوانی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا نوری

مسابقه: ترتیل

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بهاره صمیمی نیا

مسابقه: ترتیل

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الهام مسعودی

مسابقه: مفاهیم بیا با هم قرآن بخوانیم

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا نوری

مسابقه: طرح قدس

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الهام مسعودی

مسابقه: آزمون بیا قرآن بخوانیم

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه بای

مسابقه: ترتیل

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگین سمیعی

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه شهریاری

مسابقه: روخوانی و روانخوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهدیه منصوری

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا صفری

اهمیت ورزش در دانش آموزان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه انصاری _ حانیه زمانی

مضرات استفاده از تلفن همراه

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

زهرا كوهساري

1383/12/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

غزاله غفاري توران

1377/12/06

دبستان دخترانه سما گنبد

زهرا شهركي

1384/12/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه عبدي

1378/12/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ريحانه غفران مشمول

1382/12/05

دبستان دخترانه سما

مريم عليخاني

1386/12/06

دبستان دخترانه سما گنبد

سوگند عسكري

1386/12/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سپيده رهبر زارع

1380/12/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ريحانه ميرحسيني

1382/12/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهشته كاظميان

1380/12/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

ياسمن سبحاني

1382/12/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

سارا سليمي

1377/12/03

دبستان دخترانه سما

فاطمه زهرا محبي فرد

1385/12/02