آخرین اخبار مدارس


31 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

28 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

29 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

28 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

26 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

25 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

16 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

16 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

13 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اوای پرستوها

علی اکبر والائی

داستان

دبستان دخترانه سما

داستانک‌های نخودی

محمدهادی محمدی

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

علم در عمل2 -شیمی

رابرت دبیلیووود

علمی

دبستان دخترانه سما

داستانک‌های خرگوش حکیم

محمدهادی محمدی

داستان

دبستان دخترانه سما

به كبوتر اجازه نده اتوبوس براند .

مو ويلمز

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نقش زنان در نهضت انقلاب اسلامی

ساسان طهماسبی کهیانی

تاریخ انقلاب اسلامی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی اذر یزدی

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

داستانهای زیبا و اخلاقی

علیرضا کربندی

داستان

دبستان دخترانه سما

داوود

حسین فتاحی

داستان حضرت داوود

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دختر کبریت فروش

مانس کریستین اندرسن

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مقام پدر و مادر در اسلام

زین العابدین احمدی

اخلاقی - اجتماعی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

افتاب مهربانی

میترا صادقی

داستان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آتنا سدیدی

مسابقه: مسابقات قرآن عترت نماز/نهج البلاغه

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

سحر بیگی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه شهریاری

مسابقه: روخوانی و روانخوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الهام مسعودی

مسابقه: مفاهیم بیا با هم قرآن بخوانیم

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه جهانتیغ

مسابقه: روخوانی و روانخوانی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا نوری

مسابقه: ترتیل

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا نوری

مسابقه: ترتیل

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

صبا آقایی

مسابقه: روخوانی و روانخوانی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سعیده سدیدی

مسابقه: مسابقات قرآن عترت نماز/تفسیر مفاهیم

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الهام مسعودی

مسابقه: آزمون بیا قرآن بخوانیم

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا نوری

مسابقه: طرح قدس

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه شهریاری

مسابقه: روخوانی و روانخوانی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

همه پایه ها

شیمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه انصاری _ حانیه زمانی

مضرات استفاده از تلفن همراه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا صفری

اهمیت ورزش در دانش آموزان

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

نسترن پروانه

1381/03/07

دبستان دخترانه سما گنبد

صبا زارعي

1384/03/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده ياسمن حسيني

1383/03/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

فاطمه انوري

1378/03/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

بهاره بابايي

1382/03/02

دبستان دخترانه سما

فاطمه قاسمي

1384/03/01

دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا ميرعرب

1388/03/03