آخرین اخبار مدارس


15 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

15 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

05 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

یک روز تاخیر

مرضیه علیشاهی

داستان تاریخی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هجوم

احمد دهقان

خاطره

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

لبخند انار

هوشنگ مرادی کرمانی

داستانهای فارسی - قرن 14

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الوقایع و الحوادث

محمد باقر ملبوبی

حوادث مهم ماه محرم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دختران و زنان با هوش هرگز تسلیم نمی شوند

خانم اوته اوهارت - روانشناس ال

تحلیل رفتارهای زنان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بچه های راه اهن

ای نزبیت

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهربانم سلام

ماه منیر کهباسی

رمان

دبستان دخترانه سما

داستانک‌های خرگوش حکیم

محمدهادی محمدی

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

از مدینه تا مدینه

محمد مهدی تاج لنگرودی

روایت واقع کربلا

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اوای پرستوها

علی اکبر والائی

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

اعتصاب رنگ ها

نوشته خسرويحيايي ,بانقاشي فوزي

رنگ داستان ادبيات نو

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

افتاب مهربانی

میترا صادقی

داستان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه بای

مسابقه: طرح قدس

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه شهریاری

مسابقه: روخوانی و روانخوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا نوری

مسابقه: ترتیل

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهدیه منصوری

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الهام مسعودی

مسابقه: مفاهیم بیا با هم قرآن بخوانیم

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا نوری

مسابقه: طرح قدس

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه بای

مسابقه: ترتیل

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الهام مسعودی

مسابقه: آزمون بیا قرآن بخوانیم

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

صبا آقایی

مسابقه: روخوانی و روانخوانی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه شهریاری

مسابقه: روخوانی و روانخوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه جهانتیغ

مسابقه: روخوانی و روانخوانی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بهاره صمیمی نیا

مسابقه: ترتیل

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه انصاری _ حانیه زمانی

مضرات استفاده از تلفن همراه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا صفری

اهمیت ورزش در دانش آموزان

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا كوهساريان

1381/01/12

دبستان دخترانه سما گنبد

نازنين زهرا خوش خلق

1389/01/09

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

مائده محمدي پور

1382/01/15

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ثمين سميعي

1382/01/15

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

ماريه سلاقي

1381/01/15

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

پريسا جفائي نوده

1379/01/12

دبستان دخترانه سما

مليحه ميرحسيني

1384/01/13

دبستان دخترانه سما

پروين يازرلو

1385/01/15

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبينا ميرعرب رضي

1383/01/10

دبستان دخترانه سما گنبد

سوفيا سوخته سرايي

1384/01/15

دبستان دخترانه سما

ساجده سرگزي

1388/01/15

دبستان دخترانه سما

فاطمه صابري

1386/01/10