آخرین اخبار مدارس


29 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

12 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

29 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

17 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

17 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

16 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

09 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

08 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

به كبوتر اجازه نده اتوبوس براند .

مو ويلمز

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

یک روز تاخیر

مرضیه علیشاهی

داستان تاریخی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حکایت های کمال

محمد میرکیانی

حکایت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پنجه ببر

احمد عربلو

خاطره

دبستان دخترانه سما

مثل کبوتر مثل قو

سید محمد مهاجرانی

مسائل دینی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مقام پدر و مادر در اسلام

زین العابدین احمدی

اخلاقی - اجتماعی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

علم در عمل2 -شیمی

رابرت دبیلیووود

علمی

دبستان دخترانه سما

لیلی حوضک

لاله جعفری

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خون خدا

مهدی قزلی

داستان دینی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

لبخند انار

هوشنگ مرادی کرمانی

داستانهای فارسی - قرن 14

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

باغ مخفی

هاچسن برنت

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

آخرین بازمانده

مسلم ناصری , نقاش: مرتضی امین

داستانهای مذهبی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه بای

مسابقه: طرح قدس قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هانیه زمانی

مسابقه: معرق کاری -چوب

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

فاطمه وطن پرست

مسابقه: نجات تخم مرغ

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه غفاری

مسابقه: طرح قدس قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا میر عرب

مسابقه: وبلاگ نویسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

حوریا نوروزی فرد

مسابقه: تواشیح

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

فاطمه شبگرد جهانتیغ

مسابقه: مسابقات قرآن

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه سمیعی

مسابقه: طرح قدس تفسیر

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

شیدا شاه حسینی

مسابقه: نجات تخم مرغ

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه غفاری

مسابقه: قرائت قرآن طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

یگانه حاج منشی

مسابقه: طرح قدس تفسیر

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه علی احمد

مسابقه: کتاب خوانی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

پرنيا قره زاده دوجي

1384/02/25

دبستان دخترانه سما

دينا بذرافشان

1387/02/23

دبستان دخترانه سما گنبد

ديانا يازرلو

1387/02/29

دبستان دخترانه سما گنبد

فاطمه ملكان

1388/02/23

دبستان دخترانه سما

هليا شهمرادي

1386/02/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

زهرا كريمي مقدم

1384/02/31

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

كيميا هاشمي رشولنلوئي

1383/02/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

نگين عجم نژاد

1381/02/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

تينا هيوه چي

1382/02/30

دبستان دخترانه سما

حديثه گيلكي

1389/02/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الهام يوسفي

1382/02/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

دنيا سليماني شيره جيني

1380/02/26

دبستان دخترانه سما گنبد

نفيسه بازيار

1389/02/23

دبستان دخترانه سما

مريم قره خاني

1386/02/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا غفاري توران

1384/02/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه رحبلو

1384/02/29