آخرین اخبار مدارس


12 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

29 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

17 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

17 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

16 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

09 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

08 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

04 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما گنبد

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

مثل کبوتر مثل قو

سید محمد مهاجرانی

مسائل دینی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ستارگان دنباله دار و سیارک ها

یان گراهام

علمی

دبستان دخترانه سما

داستانک‌های نخودی

محمدهادی محمدی

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

از مدینه تا مدینه

محمد مهدی تاج لنگرودی

روایت واقع کربلا

دبستان دخترانه سما

لیلی حوضک

لاله جعفری

داستان

دبستان دخترانه سما

قصه های عاشورائی

فریبا کلهر

امام حسین

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرزند ایران

دکتر میرجلال الدین کزازی

داستان

دبستان دخترانه سما گنبد

وقتی که فرزندان باهوش نمره های کم می گیرند!

دکتر سیلویا ریم

کم آموزی تحصیلی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

باغ مخفی

هاچسن برنت

رمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

علم در عمل6-گیاهشناسی

رابرت دبیلیووود

علمی

دبستان دخترانه سما

به كبوتر اجازه نده اتوبوس براند .

مو ويلمز

داستان

دبستان دخترانه سما

گوسفندی که عصبانی بود، خیلی عصبانی

ژوزف تئوبالد

داستان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

شیدا نعیمی

مسابقه: شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه غفاری

مسابقه: طرح قدس قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

حوریا نوروزی فرد

مسابقه: تواشیح

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه علی احمد

مسابقه: کتاب خوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

فاطمه خسروی

مسابقه: نقاشی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه شهری

مسابقه: مشاعره

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

یگانه حاج منشی

مسابقه: طرح قدس تفسیر

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه غفاری

مسابقه: قرائت قرآن طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

فاطمه میرفخرایی

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه بای

مسابقه: طرح قدس قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

یگانه حاج میشی

مسابقه: تفسیر سوره لقمان

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه سمیعی

مسابقه: طرح قدس تفسیر

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

هانيه ذورقي شفاي

1380/01/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

حنانه مجيدي

1384/01/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ندا ربيبي

1382/01/01

دبستان دخترانه سما

مهسا عرب عامري

1385/01/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبينا صالح فروزنده

1384/01/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

سما زنجيري

1382/01/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه سادات ميري

1381/01/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

اسرا نوراني افشار

1384/01/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پگاه صادقلو

1382/01/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

فاطمه نيك بخت

1380/01/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حنانه غفاري توران

1383/01/03

دبستان دخترانه سما

مهسا شاملو

1386/01/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهديس فدائي

1382/01/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

فاطمه وطن پرست قلعه جوقي

1380/01/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

نسترن راهبي

1381/01/04

دبستان دخترانه سما گنبد

مهسا عرب عامري

1385/01/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رقيه صادق لو

1382/01/02