آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تربت و دریا

مجید محبوبی

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

یک روز تاخیر

مرضیه علیشاهی

داستان تاریخی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

وحشت در اعماق

رابرت لارنس استاین

اکتشافات زیر دریایی

دبستان دخترانه سما

لیلی حوضک

لاله جعفری

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مقام پدر و مادر در اسلام

زین العابدین احمدی

اخلاقی - اجتماعی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

افتاب در حجاب

سید مهدی شجاعی

داستان دینی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

همگام با مردم در انقلاب اسلامی

سید محمد هاشم پور یزدان پرست

تاریخ

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

علم در عمل6-گیاهشناسی

رابرت دبیلیووود

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نماز و روزه ازدیدگاه علمی

مهسا سادات شریفی

اثبات همسویی علم و دین

دبستان دخترانه سما

سرگرمی های قرآنی (در ۲ جلد)

سرگرمی های قرآنی (در ۲ جلد)

0

دبستان دخترانه سما

داوود

حسین فتاحی

داستان حضرت داوود

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهربانم سلام

ماه منیر کهباسی

رمان

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

نيلوفر آقازاده اميري

1380/11/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده فاطمه رئيسي

1381/11/01

دبستان دخترانه سما گنبد

شيرين فدايي

1383/11/03

دبستان دخترانه سما

ساجده برزميني

1387/11/02

دبستان دخترانه سما گنبد

مائده ابراهيمي خرقي

1384/11/03

دبستان دخترانه سما گنبد

مهشيد كيقبادي فرد

1384/11/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

نسترن غفاري توران

1379/11/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

مائده حسنيان

1378/11/01

دبستان دخترانه سما

رقيه نصيري وطن

1385/11/02

دبستان دخترانه سما

عسل حسيني سرگزي

1386/11/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

فاطمه نودهء

1378/11/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرحناز سوادكوهي

1382/11/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

زهرا نعيمي نظام آباد

1377/11/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آناهيتا كوهساري

1382/11/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهيا منصوري رضي

1379/11/03