آخرین اخبار مدارس


22 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

29 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

17 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

17 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

16 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

09 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

08 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

04 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

31 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

داستانک‌های نخودی

محمدهادی محمدی

داستان

دبستان دخترانه سما

داوود

حسین فتاحی

داستان حضرت داوود

دبستان دخترانه سما

درختی که بال در اورد

مجید ملا محمدی

داستان مذهبی

دبستان دخترانه سما

تسبیح سبز

سید محمد مهاجرانی

اموزش احکام نماز

دبستان دخترانه سما گنبد

کودک خوش بین

مارتین ای. پی. سلیگمن،کارن را

ایمن ساختن کودکان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

علم در عمل2 -شیمی

رابرت دبیلیووود

علمی

دبستان دخترانه سما

به كبوتر اجازه نده اتوبوس براند .

مو ويلمز

داستان

دبستان دخترانه سما

هستی

فرهاد حسن زاده

رمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پنجه ببر

احمد عربلو

خاطره

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نقش زنان در نهضت انقلاب اسلامی

ساسان طهماسبی کهیانی

تاریخ انقلاب اسلامی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

افتاب مهربانی

میترا صادقی

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اوای پرستوها

علی اکبر والائی

داستان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

فاطمه خسروی

مسابقه: نقاشی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

سیده فاطمه گوهری فرد

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

کیمیا هاشمی

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

فاطمه میرفخرایی

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگين توكلي

1382/09/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا طيلاني داغلي

1380/09/23

دبستان دخترانه سما

پرستش كهساري

1389/09/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ريحانه نظري

1382/09/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

هستي گيلكي

1382/09/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبينا مسعودي

1380/09/24

دبستان دخترانه سما

دينا ميري

1385/09/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

راحيل ميكائيلي

1382/09/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

فرنوش يازرلو

1382/09/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

مليكا عزتي

1382/09/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبينا كوندري

1379/09/23

دبستان دخترانه سما

اسما چركزي

1385/09/24

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه منصوري رضي

1380/09/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

رونيكا صحتي

1383/09/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

حوريا نوروزي فرد

1381/09/28

دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا قاسمي

1384/09/25