درباره معاونت

نام و نام خانوادگی: محمدرضا نعیمی 

سال تولد: 1360

شغل: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر 

مرتبه علمی: استادیار 

سمت سازمانی: معاون آموزش‌های عمومی و مهارتی (سما) واحد آزادشهر 

سوابق تحصیلی: 

 ردیف مقطع تحصیلی  رشته تحصیلی  گرایش نام دانشگاه  معدل تحصیلی  شروع خاتمه
 1کارشناسی  علوم اجتماعی پژوهشگری  آزاد اسلامی واحد آزادشهر  18.20 1378.07.01 1382.05.06
 2 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی پژوهش آزاد اسلامی واحد آشتیان  19.18 1382.07.011384.07.02 
 3 دکتری تخصصی جامعه شناسی  بررسی مسائل اجتماعی ایرانآزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 18.13 1386.07.01 1391.07.18 

 

تلفن همراه: 09113752543

تلفن دفتر: 01735721416

پست الکترونیک: m.r.naeimi60@gmail.com